تصوف او عرفان2019-09-30T06:13:57+00:00

د امام عزالی تصوفی افکار/ دوهم برخه

دوهمه برخه د غزالي په افکارو کې د معرفت څلور لارې   هر هدف ته د  رسیدو په غرض یوې لارې او طریقې ته اړتیا شته چې په هغې  سره په تګ هغه هدف ترلاسه کیږي، امام غزالي هم عرفان او معرفت ته د رسیدو په خاطر د څلورو لارو وړاندیز کوي چې په واسطه یې موږ معرفت ته رسیدلی شو دلته یې [...]

د امام عزالی تصوفی افکار/لومړی برخه

سریزه عرفان او تصوف په اسلامي نړۍ کې ځانګړی ارزښت لري چې په واسطه یې مسلمانان خپل حقیقي هدف ته چې هغه د خاصو لپاره د لوی څښتن تعالی د جمال ننداره او د عامو له پاره جنت دی رسیدلی شي. امام غزالي د اسلامي نړۍ هغه سترعلمي شخصیت دی چې په خپلو علمي او عرفاني افکارو سره یې په پنځمه هجري پيړۍ [...]