راپورونه2019-06-10T05:55:24+00:00
1004, 2019

په پوهنتونونو کې ګډو زدکړو د نجونو پر وړاندې ټولنیزې ستونزې جوړې کړې

By |اپریل 10th, 2019|Categories: راپورونه|0 Comments

د افغانستان په پوهنتونونو او تحصیلي موسسو کې د هلکانو او نجونو ګډې زده کړې د نجونو پر وړاندې خنډونه او ټولنیزې ستونزې جوړې کړې دي. محصلین، د پوهنتونونو استادان او دیني علما په دې اند دې چې د افغانستان په څیر مذهبي او دودیزه ټولنه کې د هلکانو او نجونو ګډې زدکړې د [...]