امتحان مسابقه سیرت النبی صلی الله علیه و سلم در ولایت نیمروز

روز جمعه تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ امتحان مسابقه سیرت النبی صلی الله علیه و سلم در ولایت نیمروز که چندی قبل از طرف مجمع علماء حرکت انقلاب اسلامی مردم افغانستان به راه انداخته شده بود، با اشتراک علماء کرام، روسای ریاست معارف، پوهنتون، دارالمعلمین، منسوبین ریاست ارشاد، حج واوقاف، استادان مدارس دینی، پوهنتون ولیسه ها و صد ها تن از برادران و خواهران مرکز و ولسوالی های ولایت نیمروز، اخذ گردید.
محفلی که به همین مناسبت در تالار دارالمعلمین تدویر یافته بود، نخست باتلاوت چند از آیات ملکوتی قرآن کریم توسط قاری صاحب حسینی آغاز یافت. سپس عالم جید کشور محترم مولوی ولی احمد “عندلیب” رئیس مدرسه نورالمدارس، محترم مسعود نوری رئیس معارف و محترم پوهنیار محمد قاسم “عادل” رئیس پوهنتون ولایت نیمروز راجع به اهمیت چنین برنامه های دینی وفرهنگی صحبت نموده و از برنامه های دینی وفرهنگی حرکت انقلاب اسلامی مردم افغانستان به رهبری محترم مولوی عبدالحکیم “منیب “وزیر محترم ارشاد،حج واوقاف جمهوری اسلامی افغانستان ، ستایش به عمل آورده حمایت همه جانبه نمودند. سپس محترم مولوی محبوب الله “لبیب ” مسئول برنامه سیرت النبی صلی الله علیه و سلم روند پروسه را تشریح نموده معلومات همه جانبه ارائه نمود.سپس صندوق کتابچه سوالات را محترم رئیس معارف به حضور داشت حاضرین باز نموده که خواهران وبرادران در دو تالارجدا گانه که برای ذکور تالار ریاست دارالمعلمین و برای اناث تالار پوهنتون تدارک دیده شده بود، در یک فضای خیلی خوب وبا نظارت دقیق ومطمئین امتحان اخذ گردید