مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۷ محفل با شکوه به مناسبت تعین رهبر حرکت انقلاب اسلامی مردم افغانستان، محترم مولوی عبدالحکیم “منیب” به حیث وزیر ارشاد، حج واوقاف جمهوری اسلامی افغانستان از طرف مجمع علماء حرکت انقلاب اسلامی مردم افغانستان در دفتر مرکزی حرکت برگزار گردید. شماری زیادی از علماء ورزیده و استادان مجرب در این محفل حضور به هم رسانیدند. محفل با تلاوت چند از آیات قرآن کریم توسط قاری جید کشور محترم محمد یاسین آغاز یافت، سپس شیخ الحدیث مولوی محمد نور “ابراهیمی ” رئیس مجمع علماء حرکت ضمن خیرمقدم گفتن مهمانان، علماء ومشایخ کرام تعین جناب منیب صاحب را بعنوان وزیر ارشاد حج و اوقاف تبریک گفت و افزود: نبود یک عالم دین در کابینه جمهوری اسلامی افغانستان برای هر عالم بسیار درد آور و نا خوشایند بود، من به نمایندگی از شما علمای کرام از تعین مولوی عبدالحکیم منیب به‌ عنوان یک دانشمند علوم دینی در کابینه دولت استقبال میکنم ضمن اینکه ما علماء از رئیس صاحب جمهور انتظارات بیشتری داریم؛ با آنهم تعین جناب منیب صاحب را میستائیم و گامی نیک تلقی می نمائیم. بدون شک تعین و تقرری علماء در پست های مهم دولتی از فاصله ای ارگ و منبر میکاهد و بهاء دادن به علوم دینی محسوب میگردد. قابل یاد آوری است که بنوبه محترم مولوی عبدالقادر “قانت” رئیس شورای حمایت از ارزشهای اسلامی و جهادی، مولوی سید صفی الله “راشد” به نماینده گی از دو هزار خانه شهرک عرب ها و مولوی سید صلاح الدین رئیس نهضت العلماء افغانستان ضمن سخنرانی وحمایت از مولوی عبدالحکیم منیب وزیر ارشاد،حج و اوقاف جمهوری اسلامی افغانستان تقدیرنامه را از طرف شورای های خویش به وزیر صاحب اهداء نمودند. سپس مولوی عبدالحکیم “منیب ” وزیر محترم ارشاد، حج واوقاف جمهوری اسلامی افغانستان از حمایت و تقدیر علماء کرام قدردانی نموده و افزودند: من تلاش خواهم نمود که جایگاه علمای دین را در کشور تثبیت کنم تا هیچکس نتواند علیه علمای دین به بهانه‌های مختلف قلم فرسای کند، علماء وارثان پیامبران الهی اند و عدم توجه به این قشر جامعه برای ما قابل قبول نخواهد بود. آقای منیب خاطر نشان کرد حمایت و قدردانی همه جانبه شما برای من روحیه می بخشد، و ان شاءالله که به حمایت و دعاهای شما بتوانیم تا حد ممکن مصدر خدمت به دین، مردم، وطن و جامعه ای خویش گردیم. قابل ذکر است که محفل با دعائیه محترم شیخ الحدیث مولوی سلطان احمد عادل” بیک “معاون مسلکی مجمع علما حرکت به خاطر صلح، وحدت و رفاه افغانستان به پایان رسید.