د کلینیک دروازه یې ډب په زوره ووهله.
ـ ډااکټر صاحب ناروغه لرم چیرې یې؟ ژر راشه ناروغ مې مري.
ډاکټر هم په بېړه ورته را ووت او لاس یې ور اوږد کړ چي د ناروغ حالت وګوري
سړي د ځانه تاوو کړي پټو ایسته کړ او ډاکټر یې تر لاس ونیوي
ـ دبل ناموس ته مه نږدې کیږه، دلته زنانه ډاکټره نشته؟
د ناروغ تر لېدو وروسته یې ورته وویل
ـ وروره زه هم غواړم ښځينه ‌‌‌‌‌‌ډاکټره دلته وي خو څوک زړه نه ښه کوي.
سړي بد، بد ورته وکتل. په تنده لهجه یې وویل:
_ هېڅوک دومره بې غېرته نه دي چې د لوڼو د لاس مړۍ ته به ناست وي!
په چټکو ګامونو له درړازې ووت.

نادیه ارغندابۍ