مناسبت تعین رهبر حرکت انقلاب اسلامی مردم افغانستان

مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۷ محفل با شکوه به مناسبت تعین رهبر حرکت انقلاب اسلامی مردم افغانستان، محترم مولوی عبدالحکیم "منیب" به حیث وزیر ارشاد، حج واوقاف جمهوری اسلامی افغانستان از طرف مجمع علماء حرکت انقلاب اسلامی مردم افغانستان در دفتر مرکزی حرکت برگزار گردید. شماری زیادی از علماء ورزیده و استادان مجرب در این محفل حضور [...]