ریاست جمهوری افغانستان در هرگونه توافق با طالبان، بر آتش‌بس تاکید می‌کند و می‌گوید، موقف افغانستان و امریکا در ارتباط به صلح یکی است.

صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان شام دیروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت: “موقف، یک موقف است. آن اینکه، روسای جمهوری امریکا و افغانستان حداقل در دو ماه گذشته دو دیدار که داشتند، روی اهداف بزرگ که برای صلح افغانستان مهم اند، توافق کردند. اول، هر موافقتنامۀ که صورت می‌گیرد، باید مسئلۀ قطع خشونت یا قطع جنگ نتیجۀ اساسی آن باشد. این موضوع خواست مردم افغانستان هم است.”

آقای صدیقی افزود، همه در ۱۲ ماه گذشته شاهد دوام گفت‌وگو‌های صلح بین هیئت امریکایی و نمایندگان سیاسی طالبان در دوحۀ قطر بودند.

اما به گفتۀ او “بدبختانه طالبان از خشونت دست نکشیدند” و جنگ دوام کرد.

صدیق صدیقی افزود، مایک پومپئو وزیر خارجۀ امریکا هم به این اشاره کرد که باید در این ارتباط یک میکانیزم داشت تا معلوم کند که جنگجویان طالبان واقعاً از خشونت دست می‌کشند، یا نه؟ و آیا از این طریق می‌توان در افغانستان به برقراری یک صلح پایدار دست یافت؟

به گفتۀ سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی این سؤال مهم و جدی از سوی هر دو جانب امریکایی‌ها و افغان‌ها مطرح است.

صدیق صدیقی در ادامه افزود: “اگر انواع خشونت‌ها که مرتبط با جنگ است، قطع شوند و ما شاهد یک آتش‌بسی باشیم که برویم، مذاکرات را آغاز کنیم، طبعاً توسط مردم افغانستان استقبال خواهد شد. انتظار ما و هم مردم افغانستان از ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا این است که این بار هر آنچه که زیر نام پروسۀ صلح به پیش می‌رود، نتیجۀ آن قطع خشونت، قطع جنگ و بالاخره یک مسیر واضح برای رسیدن به صلح باشد.”

چگونگی کاهش خشونت و آتش‌بس مسایلی اند که ظاهراً گفت‌وگو‌های صلح میان زلمی خلیل‌زاد نمایندۀ ویژه ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان سیاسی طالبان در دوحۀ قطر را برای رسیدن به یک توافق احتمال، دشوار ساخته است.

این موضوع یکی از مسایل گفت‌وگو میان زلمی خلیل‌زاد و مقام‌های افغان و پاکستانی و همچنان چهره‌های سیاسی افغان نیز بوده است.

گزارش‌ها می‌گویند که طالبان پیش از گفت‌وگو‌های مستقیم با حکومت افغانستان به کاهش خشونت با امریکایی‌ها توافق کرده اند.

اما در این حال ریاست اجرائیه می‌گوید که مطرح کردن پیش‌شرط برای آغاز مذاکرات بین‌الافغانی صلح قابل قبول نیست.