نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان می‌گوید، در انفجار تراکتور بمب شب گذشته بر دیوار جنوبی کمپ گرین ولیج ۱۶ تن کشته و ۱۱۹ تن زخمی شده‌اند.

آقای رحیمی می‌افزاید که تمامی کشته شده‌ها و زخمیان این رویداد افراد ملکی اند و نیروهای امنیتی ۵ مهاجم را که در محل مخفی شده بودند و قصد حمله مسلحانه بر این کمپ را داشتند از پا درآوردند.

آقای رحیمی می‌گوید که ۴۰۰ تن از اتباع خارجی از این محل نجات داده شدند.

نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان می‌گوید که در انفجار موتر بمب امشب در مربوطات حوزه نهم شهر کابل ۵ تن کشته و ۵۰ تن زخمی شدند.

آقای رحیمی می‌افزاید که این موتر بمب در بین خانه‌های مسکونی منفجر شده، همۀ کشته شده‌ها و زخمی‌ها افراد ملکی اند و احتمال تغییر در ارقام وجود دارد.

نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان گزارش‌ها در مورد اینکه پس از انفجار موتر بمب شماری از مهاجمان به درگیری پرداخته اند، رد می‌کند.

آقای رحیمی می‌افزاید که در مورد تلفات این رویداد بعداً جزئیات ارائه خواهد شد.

طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته است.