حرکت انقلاب اسلامی مردم افغانستان نشست دو روزه بین الافغانی که در دوحه قطر برگزار شد، یک گام مثبتِ در جهت تمهید گفتگوهای صلح پایدار در کشور عزیزمان افغانستان تلقی مینماید.
بدون تردید نیازِ مبرم مردم متدین و با دیانت افغانستان عزیز، صلح و ثبات پایدار در کشور جنگ زده و زخمی ما می باشد.
حرکت انقلاب اسلامی مردم افغانستان پیوسته تاکید داشته است که: این پژواک دلاویز از هر گوشه گیتی که به آدرس مردم سربلند و با عزت افغانستان طنین فرما شود، مایه‌ی خشنودی و سزاوار لبیک خواهد بود.
امیدواریم که همه‌ی طرف ها درگیر به این نتیجه رسیده باشند که جنگ، تشدد، زورگویی و انتقام جویی راه معقول برای حل مناقشات سیاسی نیست، و همه‌ی این مشکلات ها را به صورت عادلانه و اساسی می توانند از مسیر گفتگو حل و فصل نمایند.