حکومت افغانستان با پخش خبرنامه هئیت ۲۵۰ نفری اشتراک کننده گان نشست با طالبان در قطر را اعلام کرد.
این هیئت گفتگو کننده‌ای حکومت افغانستان برای شرکت در نشست دوحه، از نگاه ساختاری هیئت جامع، مناسب و همه شمول است، که همه‌ی اقشار و اصناف جامعه میتوانند سیمای خود را در وجود چنین هئیت تماشا کنند.
در این هیئت: برخی از وزراء و والیان حکومت، چهره های و شخصیت‌های مهم سیاسی و جهادی، بازماندگان شهدا و معلولین، علمای و روحانیون، بزرگان و متنفذین قومی، برخی از نمایندگان مردم در شورای ملی، چهره های وابسته به احزاب سیاسی و جامعه مدنی، جوانان، خانم ها و روزنامه‌نگاران شامل هستند.
در افغانستان از چهل سال بدینسو بیشترین کاربرد را واژگان جنگ و صلح داشته اند.
چون در وضعیت نامیمون، بحرانی و جنگی قرار داشتیم و داریم، در حقیقت آرمان دیرینه‌ی مردم با عزت افغانستان صلح و ثبات پایدار است.
متاسفانه همه اقوام و اقشار جامعه ما به نحوی از انحا مضرات و تبعات جنگ و خشونت را چشیدن و قربانی های بزرگی و فراگیری دادند و میدهند.
آغاز مذاکرات بین الافغانی فوریترین ضرورت اجتماعی و صلح پایدار اساسی ترین نیاز ملی ما است.
مردم افغانستان انتظار دارند که طرفین با درایت، مسئولیت و میهن دوستی مذاکره عادلانه خود را بر مبنای نرمش حکیمانه پیش ببرند.
تا در زمینه به یک تفاهم و سازکار مناسبی بین الافغانی دست یابند.
باید یاد آور شد که تریبیون مذاکره میدان جنگ نیست، که کسی قدرتمند باشد پیروز شود. تجربه ثابت نموده است که تصمیم گیری بر اساس اعمال زور موفق نبوده است.
در تعریف امروزی “مذاکره” به فرآیندی گفت‌وگو محور اطلاق می‌شود، که روی یک موضوع مشخص به منظور حل اختلاف یا رسیدن به منافع مشترک بین طرفین انجام می‌پذیرد. مردم افغانستان انتظارات بالای از طرفین ندارند فقط هم و غم شان این است که: نخست تفاهم بین الافغانی در رابطه به میکانیزم تحکیم صلح انجام پذیرد تا چگونگی ثبات پایدار در افغانستان تضمین شود.
بنابراین امروز باتوجه به گسترش جنگ، نا امنی و بحران در افغانستان بدون اینکه به یک سلسله قوانین، مقررات و میثاقهای پذیرفته شده جهانی پابند باشیم،
قطعا نمی‌توانیم به یک تفاهمه سیاسی بین الافغانی که به سود مردم و کشور ما باشد برسیم.
کشور عزیزمان افغانستان اکنون در شرایطی به‌سر می‌برد که برای رسیدن به پیشرفت و توسعه، نیاز به صلح و هم پذیری مخلصانه ای بین‌الافغانی دارد.
به باور اکثر تحلیلگران اگر نشست دوحه در مورد صلح افغانستان به یک نتیجه ای مطلوبی برسد؛ افغانستان در سایر زمینه‌ها نیز راه ورود منابع هنگفت مالی و سرمایه گذاری کشورهای متحابه را امکان‌پذیر خواهد کرد.