روزنامه نیویارک تایمز به قول برخی از مقام‌های امریکایی و اروپایی ناتو گزارش می‌دهند که برخی اعضای این پیمان در نظر دارند هنگامی‌که امریکا کاهش نیروهای خود در افغانستان را رسماً آغاز کند “این کشور‌ها” هم هزاران سرباز خود را از افغانستان خارج خواهند کرد.

حکومت امریکا به رهبری رئیس جمهور ترمپ می‌خواهد که شمار نیروهای خود در افغانستان را که اکنون حدود ۱۲ هزار سرباز است به ۸ هزار و ۵۰۰ سرباز کاهش دهد.

روزنامه نیویارک تایمز می‌نویسد که بعد از اعلام اخیر رئیس جمهور ترمپ کشورهایی که عضو ناتو نیستند اما درماموریت حمایت قاطع این پیمان در افغانستان سهم دارند، نیز روی خارج ساختن نیروهای خود از افغانستان غور می‌کنند.

گزارش می‌افزاید: “برخی کشورها به این باور اند که شمار سربازان خود در افغانستان را باید کاهش دهند، ولی کشورهای دیگری به‌شمول جرمنی و ایتالیا به این باوراند که نیروهای آن‌ها تحت شرایط خاصی می‌توانند دراین کشور باقی بمانند.”

پیمان ناتو بارها گفته است که حضور نیروهای این پیمان در افغانستان با حضور نیروهای امریکایی دراین کشور وابسته‌گی دارد چون آنها باهم یک‌جا به افغانستان رفته اند و باهم از این کشور خارج خواهند شد.

رئیس جمهور امریکا دونالد ترمپ در سخنرانی سالانۀ خود که روز سه شنبه به مردم این کشور ایراد کرد گفت که اگر توافق صلح صورت گیرد یانه امریکا شمار نیروهای خود در افغانستان را کاهش می‌دهد.

او افزود: “ما کار می‌کنیم تا طولانی‌ترین جنگ امریکا را سرانجام پایان بخشیم و سربازان خود را دوباره به کشور بیاوریم.”

ناتو درحال حاضر حدود ۸۷۰۰ سرباز درافغانستان دارد.

انتظار می‌رود که وزیران دفاع ناتو درنشست هفته آینده خود در بروسلز دربارۀ افغانستان و ماموریت حمایت قاطع ناتو بحث و گفتگو کنند.

روزنامۀ نیویارک تایمز از قول مقام‌های ناتو می‌نویسد که اگر کدام اعلام ناگهانی از سوی ادارۀ رئیس جمهور ترمپ صورت نگیرد، در بحث‌های هفته‌ای بعید به‌نظر می‌رسد که تصامیم چشم‌گیری راجع به وضعیت نیروها اتخاذ شود.

اما به‌نوشته روزنامه توقع می‌رود که وزیران دفاع ناتو دربارۀ گسترش تلاش‌ها در عراق گفتگوهای فشرده‌تر داشته باشند.

روزنامۀ نیویارک تایمز می‌نویسد درحالی‌که مقام‌های ناتو می‌گویند ماموریت‌های پیمان در افغانستان و عراق کدام ارتباط مستقیم باهم ندارند ولی شمار نیروهای کشورهای ناتو برای ماموریت‌های خارجی محدود است.

لذا گماشتن نیروهای بیشتر درعراق منجر به‌کاهش نیروها در افغانستان خواهد شد.