بانک جهانی رشد اقتصادی افغانستان را ۲.۹ درصد اعلام کرد. این نهاد افزوده که اوضاع سیاسی مبهم بر روند تجارت، سرمایه‌گذاری و رشد کار و بار تاثیرات ناگوار داشته است.

در تازه ترین گزارش این بانک که امروز، چهارشنبه( دوم بهمن/دلو) منتشر شد، رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۰ میلادی ۳.۳ درصد پیش بینی شده و آمده که درآمد داخلی این کشور نیز به ۲۰۹ میلیارد افغانی ( ۲.۷۵ میلیارد دلار) خواهد رسید.

این نهاد برگزاری انتخابات پارلمانی، اعلام نشدن نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری، افزایش ناامنی و افزایش تلفات غیرنظامیان را عامل بی‌ثباتی سیاسی دانسته و نسبت به تاثیر ناگوار آن بر شرایط اقتصادی ابراز نگرانی کرده است.

بانک جهانی رشد زراعت را در افغانستان به دلیل بارندگی مناسب خوب دانسته ولی گفته که بی‌ثباتی سیاسی باعث تضعیف اعتماد بخش خصوصی و عدم رشد بخش‌های غیر از کشاورزی شده است.

در این گزارش آمده که کمک‌های بین‌المللی ۷۵ درصد از نیازهای مالی این کشور را تامین می‌کند، ولی کمک‌های جهانی تا آخر سال ۲۰۲۰ پایان خواهد یافت. نشانه‌های از کاهش حمایت‌ها توسط شماری از کمک کنندگان بزرگ دیده می‌شود. این بی‌اطمینانی تاثیرات اساسی براقتصاد افغانستان دارد که رشد و سرمایه گذاری در این کشور را با بی‌اعتمادی روبرو کرده است.